top of page
Reglementen in Nederland

 

In Nederland kennen we meerdere vaarreglementen. Een van deze reglementen is het Binnenvaart Politie Reglement. Afgekort BPR. Dit reglement wordt gehanteerd op de meeste binnenwateren.

 

In het BPR staan niet alleen voorrangsregels, maar ook borden, geluidsseinen, brugsignalen en nog veel meer.
Het reglement is zowel digitaal als in boekvorm beschikbaar.

Voorrangsregels

 

Op de zeilschool hanteren wij een verkorte leidraad om de regels toe te kunnen passen. We bekijken de regels dan vanuit de zeilboot. En we volgen de leidraad als er een situatie ontstaat van boven naar beneden.


De meest belangrijke regel is dat we altijd "Goed zeemanschap" toepassen. Dat wil zeggen dat we te allen tijde een aanvaring proberen te voorkomen.

Als tweede in lijn uit de leidraad passen we "Stuurboordswal gaat voor" toe. Dat wil zeggen dat een boot die de wal aan zijn stuurboordzijde heeft voorrang heeft op een boot die de wal aan zijn bakboordzijde heeft.
Dat geldt dus ook als een klein bootje de stuurboordswal heeft en een groot schip de bakboordswal.

 

Je kunt je afvragen of dat wel verstanding en je niet beter "Goed zeemanschap" kunt toepassen.

De volgende regel uit de leidraad is "Klein verleent voorrang aan groot"

Je ziet dat er nu geen (stuurboord)wal meer is. En nu geldt dat het grote schip voorrang heeft op de kleine zeilboot. Groot gaat voor klein, dus.

Hierna volgt "Nevenvaarwater verleent voorrang aan hoofdvaarwater"
Een boot die in een hoofdvaarwater vaart heeft voorrang op een boot die op het nevenvaarwater vaart.


In het voorbeeld vaar tde motorboot B dus in het hoofdvaartwater. Het hoofdvaarwater wordt aangegeven door de verschillende tonnen. Meer hierover in het hoofdstuk over betonning.

De uitgang van een haven is ook automatisch een nevenvaarwater.

"Motor verleent voorrang aan spier verleent voorrang aan zeil"is de volgende regel die we tegenkomen in onze leidraad.

Als deze boten (allen klein) elkaar tegenkomen mag eerst de zeilboot zijn weg voortzetten, daarna mag de boot die met spier is aangedreven en als laatste de kleine motorboot.

En dan nu 2 regels voor zeilboten onderling.

 

De eerste is "Stuurboord verleent voorrang aan bakboord"

Deze regel heeft niets te maken met de stuurboordswalregel, maar wel met de stand van de zeilen. Een zeilboot die de zeilen over zijn bakboord zijde heeft staan heeft voorrang op een zeilboot die zijn zeilen over stuurboord heeft staan.

De tweede regel voor kleine zeilboten onderling is "Loef verleent voorrang aan lij"


Als beide zeilboten met het zeil over dezelfde boeg varen dan geldt de regel "Loef verleent voorrang aan lij"


In het voorbeeld hier links zit zeilboot B aan de lijzijde van zeilboot A. Boot B gaat dus voor.

bottom of page